czwartek, 16 stycznia 2020

PRESENT SIMPLE

Jaką końcówkę maja czasowniki w zdaniach twierdzących w 3 os. l. pojedynczej (Present Simple) ? Dopasuj czasowniki do końcówek i odkryj rysunekDopasuj zdania i pytania do odpowiedniej kategorii - zastanów się 
gdzie napiszemy DO a gdzie DOES

Uzupełnij zdania w czasie Present Simple (do, does, don't, doesn't)